Ara
Close this search box.

Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz

Tatar & Co.

1983 yılından beri, Tatar & Co. yerel düzenlemelere uygun olarak yüzlerce bağımsız denetim g1983 yılından beri, Tatar & Co. yerel düzenlemelere uygun olarak yüzlerce bağımsız denetim görevini yerine getirmiştir.örevini yerine getirmiştir.